Συλλέγουμε μη προσωπικές και προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

Παροχή και λειτουργία των Υπηρεσιών.

Να παρέχουμε στους χρήστες μας συνεχή βοήθεια πελατών και τεχνική υποστήριξη.

Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τους Επισκέπτες και τους Χρήστες μας με γενικές ή εξατομικευμένες ειδοποιήσεις και προωθητικά μηνύματα που σχετίζονται με την υπηρεσία.

Για τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων και άλλων συγκεντρωτικών ή / και συμπερασμάτων μη προσωπικών πληροφοριών, τις οποίες εμείς ή οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για την παροχή και βελτίωση των αντίστοιχων υπηρεσιών μας.

Για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.